Rijnlandroute

De Rijnlandroute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44 naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland. De bouw is in 2017 gestart en in 2022 voltooid.
De voorgenomen bouwlocatie ligt naast de huidige afslag van de A44 uit de richting Den Haag naar Leiden-Zuid, respectievelijk aan de toerit naar de A44 richting Den Haag (de vermeende ‘sluiproute’). Ten westen van deze locatie komt er dus een toerit bij van de Rijnlandroute tussen de A4 en A44. De huidige afrit wordt verbreed en in plaats van een afrit van de A44 wordt het een afrit van de Rijnlandroute (dus vanaf de A4).
Voor meer informatie zie: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/rijnlandroute/